Kursy językowe za granicą
 

 

Darmowa oferta cenowa

Kliknij i porównaj

Oblicz cenę

 

Od 2002 roku

Ponad 30.000 klientów,

z wskaźnikiem zadowolenia 98%

Doradzimy Ci

 

Gwarantujemy najniższą cenę

Jeśli zanjadziesz tańszą ofertę,

Zwrócimy Ci różnicę w cenie

Nasze ceny

 

Jedna z najbardziej wykwalifikowanych

agencji w Europie

 

Dowiedz się więcej o nas

 

Oferty i zniżki

dla znajomych i grup

 

Sprawdź nasze oferty

 

Akredytowane szkoły

Ich jakość

Jest regularnie sprawdzana

Znajdź kurs dla siebie

 

Prześlemy Ci indywidualną ofertę

w preciągu zaledwie

dwóch dni roboczych

Zapytaj o ofertę

 

Klienci z ponad 50 krajów

uczą się i podróżują z nami

każdego roku

Opinie

 

110 kierunków podróży,

Biura w 6 krajach

 

lub oddzwonimy do CiebiePoziomy językowe

 

W większości naszych szkół partnerskich kursy językowe oferowane są od poziomu całkiem początkującego do bardzo zaawansowanego. Najczęstszy podział określany jest przez poziomy Rady Europy (CEF) . Poziomy biegłości językowej Rady Europy opracowywało od 1971 roku wielu wybitnych naukowców, a owoce ich pracy pozwoliły na wyznaczenie standardów dla wszystkich języków obcych oraz możliwość porównanie poziomów egzaminów i certyfikatów w różnych językach. Poziomy Rady Europy określają na całym świecie poziomy egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
 
Opis poziomów:
 
  • A1 – A2 (Poziom Podstawowy)
 
A1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
 
  • B1 – B2 (Poziom Samodzielności) 
B1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 
B2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
 
  • C1 – C2 (Poziom Biegłości)
 C1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
 
C2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. 
W zależności od szkoły językowej poziomy zaawansowania mogą być również dzielone na więcej poziomów (do 12).
Niektóre kursy językowe mają wyznaczone terminy rozpoczęcia dla osób na poziomie całkiem początkującym. Inne wymagają minimalnej znajomości języka (najczęściej kursy egzaminacyjne i biznesowe). Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi w opisie kursu na to, czy nie ma w nim informacji na temat ograniczeń odnośnie minimalnego poziomu językowego lub wyznaczonych terminów rozpoczęcia.
 

Jak określić swój aktualny poziom biegłości językowej?

Najczęściej poziom zaawansowania określany jest pierwszego dnia w szkole. W niektórych szkołach test kwalifikujący należy wypełnić jeszcze przed przyjazdem w internecie. Internetowy test kwalifikujący nie pozwala jednak tak dobrze na określenie poziomu, jak osobista rozmowa, dlatego decydującym testem określającym poziom językowy kursanta jest test kwalifikujący w szkole językowej. Aby oszacować swój poziom językowy, który należy zaznaczyć w naszym formularzu rezerwacyjnym, prosimy skorzystać z poniższych informacji. Prosimy pamiętać o tym, że jest to tylko przybliżony opis

  • Brak znajomości: osoba potrafi powiedzieć “tak, nie, dziękuję”
  • Początkujący: ok. 5- 80 lekcji (kurs grupowy)
  • Podstawowy: ok. 80 – 160 lekcji (kurs grupowy)
  • Średnio-zaawansowany: 160 – 320 lekcji (kurs grupowy)
  • Zaawansowany I: 320 – 480 lekcji (kurs grupowy)
  • Zaawansowany II: ponad 480 lekcji (kurs grupowy) 
 

Jak oszacować postępy w nauce?

Poniższa tabela umożliwia przybliżone określenie czasu, jaki potrzebują kursanci, aby przejść na wyższy poziom (nie odnosi się do języka chińskiego i rosyjskiego). Są to tylko przybliżone wytyczne, a postępy w nauce zależą od indywidualnych chęci i predyspozycji kursanta.
 
     Aktualny poziom
     100%
Początkujący
Początkujący  Podstawowy Średnio-zaawansowany Zaawansowany Bardzo zaawansowany

P

O

Z

I

O

M


D

O

C

E

L

O

W

Y

 A1
 4 tygodnie
 
 2 tygodnie  -  -  -  -
 A2
 10 tygodni
 
 6 tygodni  2 tygodnie  -  -  -
 B1
16 tygodni
 
 12 tygodni  6-8 tygodni  2 tygodnie  -  -
 B2
 22 tygodnie
 
 18 tygodni  12-14 tygodni  6-8 tygodni  2 tygodnie  -
 C1
 26 tygodni
 
 22 tygodnie  18-20 tygodni  12-14 tygodni  6-8 tygodni  2 tygodnie
 C2  32 tygodnie  28 tygodni  24-26 tygodni  18-20 tygodni  12-14 tygodni  6-8 tygodni
 

Egzaminy językowe według poziomów biegłości językowej Rady Europy

We wszystkich językach obcych można zdawać egzaminy, pozwalające na określenie poziomu zaawansowania. Wszystkie europejskie egzaminy językowe (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) zostały w ostatnich latach dopasowane do poziomów wyznaczonych przez Radę Europy. Więcej informacji na temat egzaminów językowych.

Poziomy biegłości językowej na różnych egzaminach.

 
     Nazwa egzaminu
Poziom  Nazwa oficjalna  Bulats  Cambridge  IELTS

ILEC
ICFE
  

BEC   TOEFL  TOEIC DELF
DALF
DELE Goethe
Institut
 
 A1 Breakthrough

 Skala punktów

 -  -

 

 

 

Skala punktów

 - -

  120 -225

DELF A1   -  SD1 /
Fit 1
 A2 Way stage KET   -  - -

 225 -550

DELF A2   SD2 /
Fit 2 
 B1 Threshold PET 

4.0- 5.0

Preliminary 57-86

 550 -785

DELF B1

inicial

ZD 
 B2 Vantage  FCE  5.5-6.5 Vantage 87-109 785 -945

 DELF B2

 intermedio 

 B2 or
ZDfB or
TestDaF

 C1 Operational 
Proficiency
CAE

  7.0-8.0

Higher 110-120 945+ DALF C1

  -

 C1 /
PWD

 C2 Mastery CPE

  8.0-9.0

 -

120

-

 DALF C2

Superior

 ZOP /
KDS

 

Superior
C2

 -  GDS
     

Jeśli potrzebujesz bliższych informacji zadzwoń do nas na darmowy numer

lub Wpisz swój numer telefonu my zadzwonimy do Ciebie.

Możesz równiesz skontaktować się z nami za pomocą naszej strony internetowej

Kontakt